hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính
Số ký hiệu 31/VBHN-VPQH Loại VB được sửa đổi bổ sung Luật
Ngày xác thực 07/12/2020 Ngày đăng công báo 26/03/2021
Nguồn trích Công báo Chính phủ từ số 471 đến 472
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc Chủ nhiệm
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.