Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Số ký hiệu 06/VBHN-BKHCN Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 27/02/2015 Ngày đăng công báo 30/03/2015
Nguồn trích Công báo số 387 + 388
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.