• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2024
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 24/2022/TT-BTTTT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/11/2022 Văn bản được ban hành 24/2022/TT-BTTTT
01/01/2024 Văn bản có hiệu lực 24/2022/TT-BTTTT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.