• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2022
Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 02/2017/QĐ-TTg Ngày ban hành 17/01/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/03/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Công nghệ thông tin,điện tử
  • Viễn thông
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.