• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/10/2020
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 05/2020/TT-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/08/2020 Văn bản được ban hành 05/2020/TT-BTP
12/10/2020 Văn bản có hiệu lực 05/2020/TT-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.