• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/07/2016
Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án
Số ký hiệu 07/2016/TTLT-BTP-BTC Ngày ban hành 10/06/2016
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 25/07/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải
Bộ Tư pháp Thứ trưởng Trần Tiến Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Những trường hợp cơ quan, tổ chức phải thi hành án đã lập hồ sơ bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.