• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Về việc thi hành Luật thi hành án dân sự
Số ký hiệu 24/2008/QH12 Ngày ban hành 14/11/2008
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực ...
Nguồn thu thập Công báo số 161 + 162, năm 2009 Ngày đăng công báo 21/03/2009
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

- Không được quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực (theo quy định tại Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cảu Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2017 - Ban hành kèm theo Quyết định số 1327/QĐ-BTP ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); - Hết hiệu lực một phần kể từ ngày 01/7/2015 do việc giao Chính phủ quy định những cơ quan thi hành án dân sự cụ thể ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày Luật thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành đến ngày 01/7/2015 đã hết 5 năm (Điều 3) (theo quy định tại Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cảu Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2017 - Ban hành kèm theo Quyết định số 1327/QĐ-BTP ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.