• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2019
Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Số ký hiệu 03/2019/TT-BTP Ngày ban hành 20/03/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/05/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Lê Thành Long
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Đối với những lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp nhưng hoạt động thống kê số liệu không được điều chỉnh trong Thông tư này thì việc thu thập, tổng hợp số liệu có tính chất thống kê được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành đó.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.