• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/11/1985
Giữa Ban Bí thư Trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tư pháp về việc tăng cường giáo dục pháp luật trong đoàn thanh niên và thanh niên.
Số ký hiệu 04/1985/NQLT Ngày ban hành 16/11/1985
Loại văn bản Nghị quyết liên tịch Ngày có hiệu lực 16/11/1985
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bí thư thứ nhất Vũ Mão
Bộ Tư pháp Bộ trưởng Phan Hiền
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.