• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2018
Hình sự
Số ký hiệu 15/1999/QH10 Ngày ban hành 21/12/1999
Loại văn bản Bộ luật Ngày có hiệu lực 01/07/2000
Nguồn thu thập Công báo số 8, năm 2000 Ngày đăng công báo 29/02/2000
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tiếp tục áp dụng cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Bộ luật 100/2015/QH13 Hình sự Ngày hết hiệu lực 01/01/2018
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.