• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/01/1946
Về việc uỷ cho Uỷ ban nhân dân Nam Bộ quyền ân giảm định trong Điều thứ 3 Sắc lệnh ngày 13 tháng 9 năm 1945 thiết lập các toà án quân sự
Số ký hiệu 77B Ngày ban hành 24/12/1945
Loại văn bản Sắc lệnh Ngày có hiệu lực 08/01/1946
Nguồn thu thập Công báo số 2/1946; Ngày đăng công báo 12/02/1946
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Chủ tịch Chính phủ liên hiệp Hồ Chí Minh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.