• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/07/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 24/11/2011
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/06/2006 Văn bản được ban hành 62/2006/QĐ-BVHTT
20/07/2006 Văn bản có hiệu lực 62/2006/QĐ-BVHTT
25/07/2011 Bị thay thế 1 phần 07/2011/TT-BVHTTDL
25/07/2011 Được bổ sung 07/2011/TT-BVHTTDL
24/11/2011 Văn bản hết hiệu lực 62/2006/QĐ-BVHTT
24/11/2011 Bị bãi bỏ 12/2011/TT-BVHTTDL
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.