• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2010
Về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng
Số ký hiệu 11/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 18/01/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/02/2006
Nguồn thu thập Công báo số 47 + 48, năm 2006 Ngày đăng công báo 31/01/2006
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 103/2009/NĐ-CP Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Ngày hết hiệu lực 01/01/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.