• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2021
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 13/2021/TT-BXD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/08/2021 Văn bản được ban hành 13/2021/TT-BXD
15/10/2021 Văn bản có hiệu lực 13/2021/TT-BXD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.