• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/09/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 06/06/2013
Về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 07 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại
Số ký hiệu 48/2007/NQ-CP Ngày ban hành 30/08/2007
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 25/09/2007
Nguồn thu thập Công báo số 666+667, năm 2007 Ngày đăng công báo 10/09/2007
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
  • Quản lý nhà
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị thay thế Ngày hết hiệu lực 06/06/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.