• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/07/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 149/2009/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/07/2009 Văn bản được ban hành 149/2009/TT-BTC
22/07/2009 Văn bản có hiệu lực 149/2009/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.