• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/10/2022
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 09/2022/TT-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/09/2022 Văn bản được ban hành 09/2022/TT-BYT
24/10/2022 Văn bản có hiệu lực 09/2022/TT-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.