• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2016
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 02/2016/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/01/2016 Văn bản được ban hành 02/2016/QĐ-TTg
15/03/2016 Văn bản có hiệu lực 02/2016/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.