Cao Bằng

Địa chỉ:

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, Số 029, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại:

0263.850.983

Fax:

Email:

xaydungkiemtravbqppl@caobang.gov.vn

Người chịu trách nhiệm:

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.