• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2021
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 07/2021/TT-BYT Ngày ban hành 27/05/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/07/2021
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.