• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 19/01/2005
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ở địa phương
Số ký hiệu 32/2001/TTLT/BTCCBCP-UBQGDSKHHGĐ-UBBVCSTEVN Ngày ban hành 06/06/2001
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 06/06/2001
Nguồn thu thập Công báo số 25, năm 2001; Ngày đăng công báo 08/07/2001
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ Bộ trưởng Đỗ Quang Trung
Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến
Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam Bộ trưởng Trần Thị Thanh Thanh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 02/2004/TTLT/UBDSGĐTE-BNV Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày hết hiệu lực 19/01/2005
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.