• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số ký hiệu 58/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 16/12/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2021
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Phó Chủ tịch Võ Tấn Đức
Phạm vi
  • Tỉnh Đồng Nai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.