• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2022
Quy định nội dung, mức hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 5, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu 16/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 14/12/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 25/12/2022
Nguồn thu thập Bản chính Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang Chủ tịch Thào Hồng Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Giang

Thông tin áp dụng

a) Người dân tham gia học xóa mù chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. b) Các cơ sở giáo dục tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện xóa mù chữ.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.