• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2023
Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu 18/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 14/12/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/01/2023
Nguồn thu thập Bản chính Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang Chủ tịch Thào Hồng Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Giang

Thông tin áp dụng

1. Ủy ban nhân dân tỉnh. 2. Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành; các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước. 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 5. Các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.