• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2023
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 22/2023/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/06/2023 Văn bản được ban hành 22/2023/QĐ-UBND
15/07/2023 Văn bản có hiệu lực 22/2023/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.