• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
QUYẾT ĐỊNH Giao số lượng, bố trí chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn
Số ký hiệu 26/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 16/12/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/01/2011
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Phó Chủ tịch  
Phạm vi
  • Tỉnh Hải Dương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.