• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/07/2023
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023
Số ký hiệu 04/2023/NQ-HĐND Ngày ban hành 13/07/2023
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 13/07/2023
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương Chủ tịch Lê Văn Hiệu
Phạm vi
  • Tỉnh Hải Dương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.