• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2009
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
Số ký hiệu 17/1999/QH10 Ngày ban hành 21/12/1999
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/01/2000
Nguồn thu thập Công báo số 06 Ngày đăng công báo 15/02/2000
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 01/01/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.