• Chỉ thị 22/CT-UBND

  Về việc quản lý công tác dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  02/10/2013

  12/10/2013

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị Số: 01/CT - UBND

  Về việc tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước

  05/01/2012

  05/01/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị Số: 32/2011/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  28/12/2011

  07/01/2012

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị Số: 28/CT-UBND

  Về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá

  28/11/2011

  28/11/2011

 • Chỉ thị 15/CT-UBND

  Về việc đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  21/09/2010

  01/10/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 17/CT-UBND

  Về việc thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

  09/12/2009

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 16/CT-UBND

  Về việc phát động chiến dịch diệt chuột và phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá bảo vệ sản xuất nông nghiệp

  13/11/2009

  ...

  Chưa xác định

 • Chỉ thị 15/2009/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn thành phố

  26/10/2009

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 14/2009/CT-UBND

  Về việc tăng cường quản lý tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  08/09/2009

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Chỉ thị 13/2009/CT-UBND

  Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010

  04/09/2009

  ...

  Chưa xác định

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.