• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/08/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 29/07/2005
Hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Số ký hiệu 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT Ngày ban hành 04/07/2003
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 02/08/2003
Nguồn thu thập Công báo số 95 Ngày đăng công báo 18/07/2003
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Đăng ký giao dịch bảo đảm
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Uông Chu Lưu
Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Mai Ái Trực
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Ngày hết hiệu lực 29/07/2005
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.