• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/07/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2023
HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 06/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2000

NGHỊ QUYẾT

Về lập lại trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trườngvà nếp sống văn minh đô thị

 

Hộiđồng nhân dân thành phố khoá XII, kỳ họp thứ 3. Sau khi nghe Uỷ ban nhân dânthành phố trình đề án về thực hiện lập lại trật tự an toàn giao thông, vệ sinhmôi trường và nếp sống văn minh đô thị; Nghe báo cáo thuyết trình của Ban Vănhoá xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của nhân dân, Hội đồng nhândân thành phố đã thảo luận và quyết nghị:

I. VỀ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH:

Trongnhững năm qua, thực hiện các Nghị định của Chính phủ về trật tự giao thông, vệsinh đô thị nhất là trong những tháng vừa qua, thực hiện công điện số 434/CV-TUcủa Thường trực Thành uỷ, Chỉ thị số 12/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố, Antoàn giao thông, vệ sinh môi trường đã được duy trì ở một số địa bàn trọngđiểm, các nút giao thông quan trọng và vỉa hè đã được sắp xếp gọn gàng hơn. Cáccửa ô ra vào thành phố phong quang hơn, tạo được sự đồng tình ủng hộ, tin tưởngcủa nhân dân. Song kết quả đạt được còn hạn chế, thiếu tính vững chắc. Tìnhhình trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thịcòn nhiều tồn tại. Tình trạng coi thường kỷ cương, luật lệ, vi phạm trật tự antoàn giao thông, vệ sinh môi trường còn diễn ra ở nhiều nơi, nhất là ở nộithành, nội thị, làm cho đường chưa thông, hè chưa thoáng, đô thị chưa thật sựxanh, sạch, đẹp, văn minh.

Tìnhhình trên đây có nguyên nhân khách quan, song chủ yếu là chưa trở thành việclàm của toàn dân. Công tác tuyên truyền giáo dục chưa sâu rộng, chưa trở thànhý thức tự giác của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị. Công tác quảnlý, điều hành và tổ chức thực hiện thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, thường xuyên,liên tục; Việc xử lý vi phạm chưa thật nghiêm, có lúc có nơi còn biểu hiện tiêucực làm hạn chế kết quả, giảm lòng tin của nhân dân.

II. CHỦ TRƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP.

Lậplại trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minhđô thị là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, nhưng là việc lớn có nhiều khókhăn phức tạp.

Đểbảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, Hội đồng nhân dân thành phố chủ trương:

1. Chủ trương:

Phátđộng phong trào toàn dân thực hiện "Làm chủ hè, đường, sạch phường đẹpphố", tiến hành toàn diện, thường xuyên, lâu dài, bền vững; Lấy tinh thầnlàm chủ là động lực chính, lấy dân địa phương, đơn vị là cơ sở thực hiện. Nhằmtạo sự chuyển biến rõ trong 6 tháng cuối năm và bền vững trong những năm sau.

Phương châm thực hiện:

Kếthợp giữa xây và chống, lấy tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục là chính, kếthợp với biện pháp hành chính và xử lý nghiêm minh để mọi người, mọi nhà, mọi tổdân phố tự giác thực hiện.

Nângcao năng lực và hiệu quả quản lý của các cấp, các ngành. Phân cấp mạnh mẽ chocơ sở, nhất là phường, xã, thị trấn, thị tứ.

Huyđộng mọi nguồn vốn, từng bước đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện phương châm"Nhà nước và nhân dân cùng làm" đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả.

2. Các biện pháp chủ yếu:

a. Công tác tuyên truyền giáo dục:

Nângcao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, của địa phương, đơn vị, của mỗingười dân trong việc thực hiện trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trườngvà nếp sống văn minh đô thị. Sử dụng nhiều hình thức, biện pháp thường xuyêntuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, về luật pháp và các quy định về trậttự giao thông, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị đến từng người,từng nhà để mỗi người dân, mỗi tổ chức, đơn vị... tự giác, tích cực thực hiện.

Hàngtuần vào chiều thứ sáu, mọi cơ quan, xí nghiệp và nhân dân đều tiến hành làm vệsinh khu vực làm việc và sinh sống.

b. Công tác sắp xếp, qui hoạch, quản lý.

Trêncơ sở tiếp tục triển khai thực hiện luật, các nghị định, các quy định về bảođảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị vàthực tế thành phố.

Tiếptục tiến hành phân luồng, phân tuyến, biển báo giao thông, quy định các loại phươngtiện được phép, không được phép tham gia giao thông trong thành phố vào nhữngthời điểm nhất định, quy định thời gian hoạt động cụ thể của các nhóm phươngtiện giao thông. Sắp xếp các chợ, qui định địa điểm, tuyến đường, hè phố đượctạm thời họp chợ, bán hàng, dịch vụ, và diện tích được sử dụng. Quy định thờigian được hoạt động trong ngày, địa điểm bố trí các công trình vệ sinh côngcộng về thu gom, xử lý rác, về việc đóng phí vệ sinh, các hình thức xử lý viphạm vv ... Tất cả các qui định được thông báo công khai, rộng rãi, để nhân dânbiết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Triểnkhai thực hiện mô hình xã hội hoá việc thu gom rác.

Xâydựng quy chế phân cấp rõ về trách nhiệm, quyền hạn của các ngành chuyên môn vàchính quyền địa phương, của các hộ dân ở mặt đường. Xác định rõ mối quan hệgiữa ngành và cấp trong việc quản lý các công trình cơ sở hạ tầng và thực hiệncác quy định về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đô thị. Giao rõtrách nhiệm và quyền hạn của cấp phường, xã, thị trấn, thị tứ, khu du lịchtrong việc quản lý hè đường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trườngtrên địa bàn.

Xâydựng cơ chế thu, chi, thưởng phạt; Giao cho Kho bạc thành phố hướng dẫn và uỷquyền chính quyền phường, xã, thị trấn được trực tiếp thu và quản lý tiền phạttại chỗ. Ngân sách thành phố đầu tư lại cho phường, xã, thị trấn 100% tiền thuphạt.

Pháthuy hiệu quả các mô hình tự quản và coi trọng việc xã hội hoá công tác trật tựan toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thànhphố, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, có chương trình hành động cụ thể thựchiện.

Kiệntoàn và phát huy mạnh mẽ các Ban chỉ đạo từ thành phố xuống địa phương. Nghiêncứu để kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý đô thị của thị xã, các huyện ven đô,thị trấn Cát Bà.

3. Về đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang bịphương tiện quản lý:

Thànhphố căn cứ nguồn tài chính hàng năm và có cơ chế thích hợp để huy động vốn đầutư cho các công trình cấp bách và các trang thiết bị, phương tiện cần thiết, cụthể. Sắp xếp lại chợ, cải tạo xây dựng một số chợ; Trước hết là chợ Đôn Niệm,chợ Bến Phà Kiến An.

Nângcấp các hè, phố, bó vỉa với cơ chế "Nhà nước và nhân dân có cửa nhà ở mặtđường cùng làm". Trước mắt từ nay đến cuối năm làm thí điểm ở 1 phường vàmột số trục đường chính, dải trung tâm sau đó triển khai toàn thành phố.

Làmtiếp ô đổ rác số 2 tại bãi rác Tràng Cát.

Xoánhà vệ sinh thùng ở các phố trung tâm thuộc 4 quận và thị xã Đồ Sơn.

Giaocho Uỷ ban nhân dân thành phố thẩm định và chỉ đạo thực hiện đề án cải tiến quytrình thu gom rác của Công ty Môi trường - Đô thị.

Tiếptục cải tạo nâng cấp các đường ngõ, thoát nước, ánh sáng trong toàn thành phố,trước mắt tập trung ở các xóm của khu dân cư Trại Chuối (Hồng Bàng), Cát Bi,Lạc Viên, Đông Khê (Ngô Quyền), Lán Bè (Lê Chân) và Vườn Chay (Kiến An). Cảitạo bể phốt, đường, thoát nước các khu Cầu Tre, Vạn Mỹ, An Dương, Quán Toan.

Tiếptục đầu tư để mỗi phường có một hệ thống truyền thanh (những nơi chưa có) vàngân sách thành phố cùng ngành Công an trang bị xe phục vụ công tác tuần tra,kiểm soát của lực lượng công an các phường.

Hộiđồng nhân dân thành phố giao cho Uỷ ban nhân dân thành phố, xây dựng thành cácchương trình cụ thể có nội dung và có thời gian tiến hành để tổ chức thực hiệnNghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hộiđồng nhân dân thành phố kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyếtnày./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Sáng

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.