• Quyết định 45/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 và Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

  16/09/2022

  26/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 42/2022/QĐ-UBND

  Ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  08/09/2022

  19/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 40/2022/QĐ-UBND

  Quy định chính sách khuyến khích học tập và giảng dạy đối với học sinh, giáo viên Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hoà

  07/09/2022

  20/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 41/2022/QĐ-UBND

  Quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải thưởng trong các kỳ thi, cuộc thi

  07/09/2022

  20/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 39/2022/QĐ-UBND

  Quyết định Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  07/09/2022

  20/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 38/2022/QĐ-UBND

  Quy định mức hỗ trợ đối với thành viên trong hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  05/09/2022

  15/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 37/2022/QĐ-UBND

  Quyết định Về thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  31/08/2022

  10/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 36/2022/QĐ-UBND

  Về phí và lệ phí trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  31/08/2022

  10/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 35/2022/QĐ-UBND

  Về Lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Hà Nam

  31/08/2022

  10/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.