• Quyết định 28/2010/QĐ-UBND

  Về việc quy định bổ sung, điều chỉnh phí vệ sinh áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  29/12/2010

  08/01/2011

 • Quyết định 27/2010/QĐ-UBND

  Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện điều 22 luật quốc tịch Việt Nam về giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không quốc tịch mà không có đầy đủ các giấy tờ về nhân thân nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đên ngày 01/07/2009 hiện đăng cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  16/12/2010

  16/12/2010

 • Quyết định 24/2010/QĐ-UBND

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ban hành quản lý khu kinh tế Vũng Áng

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 25/2010/QĐ-UBND

  Về quy định chức danh, số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực một phần

 • Quyết định 23/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy định thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất chè công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010 – 2015

  08/12/2010

  18/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 3252/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chê độ chỉ tổ chức các cuộc hội nghị trong nước, mức chi tiếp khách trong và ngoài nước, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

  18/11/2010

  28/11/2010

 • Quyết định 22/2010/QĐ-UBND

  Ban hành quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

  29/10/2010

  08/11/2010

 • Quyết định 21/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư tập trung một đầu mối ở mỗi cấp hành chính

  29/10/2010

  08/11/2010

  Hết hiệu lực một phần

 • Chỉ thị 22/2010/CT-UBND

  Về viêc tăng cường quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến (game Online)

  28/10/2010

  28/10/2010

 • Chỉ thị 21/2010/CT-UBND

  Về việc tang cường quảng lý và tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng viễn thong trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  28/10/2010

  28/10/2010

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.