Tìm kiếm Văn bản điều hành

    Previous page Next page Return to chapter overview Văn bản điều hành:

Ẩn/ Hiện nội dung

Tìm kiếm Văn bản điều hành

Giới thiệu chung:

 

Là chức năng được cung cấp cho người dùng thực hiện việc tìm kiếm các văn bản điều hành, chương trình hỗ trợ cho người dùng có thể thực hiện tìm kiếm văn bản theo nhiều cách khác nhau, từ Tìm kiếm đơn giản đến tìm kiếm nâng cao, phục vụ tối đa cho người dùng trong việc tìm kiếm văn bản một cách tối ưu nhất.

hmtoggle_plus1Tìm kiếm đơn giản

Là chức năng cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm các văn bản có trong CSDL. Chương trình cho phép người dùng tìm kiếm theo các thông tin cơ bản nhất liên quan đến một văn bản.

Van ban dieu hanh - Tim kiem

 

Các bước thực hiện: Để tìm kiếm được các văn bản, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhập những từ cần tìm kiếm liên quan đến văn bản vào ô Từ khóa tìm kiếm.

Bước 2: Lựa chọn việc sắp xếp kết quả tìm kiếm theo:

Ngày ban hành, Ngày áp dụng, Ngày hết hiệu lực: chọn các tiêu chí sắp xếp cho văn bản.

Mới đến cũ (thời gian ban hành giảm dần) hoặc Cũ đến mới (Thời gian ban hành tăng dần).

Bước 3: Chọn Tìm kiếm để xác nhận việc tìm kiếm văn bản.

Lưu ý: Chương trình thực hiện tìm kiếm bằng việc kết hợp tất cả các điều kiện mà người dùng đã lựa chọn. Khi muốn loại bỏ 1 tiêu chí tìm kiếm, người dùng chuyển trạng thái điều kiện lọc về Chọn, để tìm với tất cả thông tin thuộc tiêu chí tìm kiếm đó.

hmtoggle_plus1Tìm kiếm nâng cao

Là chức năng cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm các văn bản có trong CSDL. Chương trình cho phép người dùng tìm kiếm theo nhiều thuộc tính có trong văn bản.

 

Van ban dieu hanh - Tim kiem nang cao

 

Các bước thực hiện: Để tìm kiếm được các văn bản, người dùng thực hiện theo các bước sau:

i.Bước 1: Nhập những từ cần tìm kiếm liên quan đến văn bản vào ô Từ khóa tìm kiếm.

ii.Bước 2: Lựa chọn thêm một trong các điều kiện tìm kiếm:

Loại văn bản: lựa chọn một hoặc nhiều loại văn bản.

Người ký: Chọn một hoặc nhiều người ký văn bản.

Cơ quan ban hành: Chọn một hoặc nhiều cơ quan ban hành của văn bản.

Lĩnh vực văn bản: Chọn một hoặc nhiều lĩnh vực văn bản.

Loại văn bản chi tiết: Chọn một hoặc nhiều văn bản chi tiết.

Tình trạng hiệu lực: Chọn một hoặc nhiều tình trạng hiệu lực của văn bản.

iii.Bước 3: Lựa chọn việc sắp xếp kết quả tìm kiếm theo:

Ngày ban hành, Ngày hiệu lực, Ngày áp dụng, Ngày hết hiệu lực: chọn các tiêu chí sắp xếp cho văn bản.

Mới đến cũ (thời gian ban hành giảm dần) hoặc Cũ đến mới (Thời gian ban hành tăng dần).

iv.Bước 4: Chọn Tìm kiếm để xác nhận việc tìm kiếm văn bản.

v.Lưu ý: Chương trình thực hiện tìm kiếm bằng việc kết hợp tất cả các điều kiện mà người dùng đã lựa chọn. Khi muốn loại bỏ 1 tiêu chí tìm kiếm, người dùng chuyển trạng thái điều kiện lọc về Chọn, để tìm với tất cả thông tin thuộc tiêu chí tìm kiếm đó.

oSau khi tìm kiếm thành công văn bản, tùy thuộc vào số lượng văn bản tìm thấy mà chương trình sẽ có cách hiển thị khác nhau và người dùng có thể khai thác các thông tin này của văn bản.