Văn bản điều hành

    Previous page Next page Return to chapter overview Mức cao nhất

Ẩn/ Hiện nội dung

Văn bản điều hành

Giới thiệu chung:

 

Là chức năng nhằm hỗ trợ cho người dùng thực hiện tìm kiếm các văn bản điều hành của HĐND, UBND cấp tỉnh, thành phố ban hành.

Trang Văn bản điều hành được hiển thị như sau:

 

Trang dia phuong - Van ban dieu hanh

 

Hỗ trợ cho người dùng dễ dàng Tìm kiếm, khai thác thông tin các thông tin liên quan đến văn bản điều hành do các cơ quan nhà nước của tỉnh, thành ban hành cũng như phối hợp ban hành.

 

Để phục vụ cho việc tìm kiếm văn bản một cách nhanh chóng, chương trình còn hỗ trợ cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm nhanh văn bản theo các thông tin Loại văn bản, Cơ quan ban hành, Lĩnh vực (được hiển thị ở các menu bên trái).

hmtoggle_plus1Tìm kiếm theo Cơ quan ban hành

Cơ quan ban hành: hiển thị danh sách các cơ quan ban hành, người dùng kích vào vào từng Cơ quan ban hành để thực hiện tìm kiếm các văn bản của cơ quan ban hành đó.

Dia phuong - wpCo quan ban hanh

hmtoggle_plus1Tìm kiếm theo Loại văn bản

Loại văn bản: hiển thị danh sách các loại văn bản, người dùng kích vào vào từng Loại văn bản để xem danh sách văn bản theo từng loại.

Dia phuong - wpLoai van ban

hmtoggle_plus1Tìm kiếm theo Lĩnh vực

Lĩnh vực: cho phép người dùng tìm kiếm danh sách văn bản điều hành theo các lĩnh vực.

Dia phuong - wbLinh vuc