Điều ước quốc tế

    Previous page Next page Return to chapter overview Các tính năng hỗ trợ:

Ẩn/ Hiện nội dung

Điều ước quốc tế

Giới thiệu chung:

 

Là chức năng cho phép người dùng xem danh sách văn bản điều ước quốc tế . Người dùng có thể dễ dàng tra cứu, tìm kiếm và khai thác thông tin điều ước, chương trình hỗ trợ nhiều hình thức tìm kiếm và khai thác khác nhau.

 

Giao diện và các vùng dữ liệu:

 

Giao diện trang Điều ước được hiển thị như sau:

 

Dieu uoc quoc te - Trang chu

 

Trong đó, có các tính năng chính như sau:

1. Menu: Là nhóm chức năng cho phép người dùng truy cập nhanh vào các trang như: CSDL Quốc gia, Trang chủ, Tìm kiếm, English

2. Các thông tin của điều ước quốc tế hiển thị như sau:

Thông tin văn bản được hiển thị thông thường gồm có Nội dung trích yếu của văn bản, chương trình sẽ hỗ trợ cho người dùng xem các thuộc tính của văn bản bằng cách kích vào vào các liên kết tương ứng, thông tin văn bản được hiển thị như sau:

 

Dieu uoc - Thuoc tinh

 

Người dùng có thể thực hiện xem các thuộc tính văn bản khi kích vào vào các liên kết tương ứng:

oThuộc tính: Xem các thuộc tính của điều ước

Dieu uoc - Thuoc tinh

oNội dung: Hiển thị nội dung chi tiết của văn bản

Dieu uoc - Noi dung

oTải về (nếu có): Tải các file đính kèm của điều ước.

3. Để phục vụ cho việc tìm kiếm văn bản một cách nhanh chóng, chương trình còn hỗ trợ cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm nhanh văn bản theo các thông tin Loại điều ước quốc tế, Thỏa thuận quốc tế, Năm ký kết.

hmtoggle_plus1Tìm kiếm theo Loại điều ước quốc tế

Loại điều ước quốc tế: cho phép người dùng tìm kiếm điều ước song phương hay đa phương.

Dieu uoc - Loai dieu uoc

hmtoggle_plus1Tìm kiếm theo Thỏa thuận quốc tế

Thỏa thuận quốc tế: hiển thị các cấp ký kết thỏa thuận quốc tế như: Cơ quan nhà nước ở Trung ương, Cơ quan cấp tỉnh, Cơ quan trung ương của tổ chức.

Dieu uoc - Thoa thuan quoc te

hmtoggle_plus1Tìm kiếm theo Năm ký kết

Năm ký kết: tìm kiếm kết hợp Năm ký kết với Loại điều ước hoặc Thỏa thuận quốc tế.

Dieu uoc - Nam ky ket

Hỗ trợ cho người dùng dễ dàng Tìm kiếm, khai thác thông tin các điều ước quốc tế của các đơn vị khác nhau.