Tin tức

    Previous page Next page Return to chapter overview Các tính năng hỗ trợ:

Tin tức

Giới thiệu chung:

 

Trang Tin tức: Là chức năng cho phép người dùng xem các tin tức có liên quan đến việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các văn bản liên quan.

Tin tức mới: hiển thị 5 tin tức mới nhất, được hiển thị ở trang chủ CSDL VBPL Quốc gia.

oNgười dùng có thể kích vào vào từng tiêu đề tin để xem thông tin chi tiết của mỗi tin.

oCó thể tìm kiếm tin tức theo ngày đưa tin.

 

Webpart Tin tuc

Webpart Tin tức ngoài trang chủ

 

Tin tuc

Trang tin chi tiết