• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/03/2008
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 14/2008/CT-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/03/2008 Văn bản được ban hành 14/2008/CT-UBND
24/03/2008 Văn bản có hiệu lực 14/2008/CT-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.