Lạng Sơn

Địa chỉ:

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn: Số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại:

0253. 879.713

Fax:

Email:

phongvbpq.stp@gmail.com

Người chịu trách nhiệm:

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.