• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 14/2014/TT-BKHCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/06/2014 Văn bản được ban hành 14/2014/TT-BKHCN
15/08/2014 Văn bản có hiệu lực 14/2014/TT-BKHCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.