• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/08/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 08/2017/TT-BKHCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/06/2017 Văn bản được ban hành 08/2017/TT-BKHCN
16/08/2017 Văn bản có hiệu lực 08/2017/TT-BKHCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.