• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 16/08/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 10/2014/TT-BKHCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/05/2014 Văn bản được ban hành 10/2014/TT-BKHCN
01/08/2014 Văn bản có hiệu lực 10/2014/TT-BKHCN
05/11/2014 Bị thay thế 1 phần 23/2014/TT-BKHCN Xem tại đây
05/11/2014 Được bổ sung 23/2014/TT-BKHCN Xem tại đây
16/08/2017 Văn bản hết hiệu lực 10/2014/TT-BKHCN
16/08/2017 Bị thay thế 08/2017/TT-BKHCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.