• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2022
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 28/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 14/10/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/11/2022
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Chủ tịch Hồ Tiến Thiệu
Phạm vi
  • Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.