• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2023
Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025
Số ký hiệu 30/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 30/12/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 10/01/2023
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Chủ tịch Đoàn Thị Hậu
Phạm vi
  • Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.