• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2023
  • Ngày hết hiệu lực: 01/02/2024
Bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số ký hiệu 15/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/09/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/09/2023
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Chính sách thuế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Chủ tịch Hồ Tiến Thiệu
Phạm vi
  • Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.