• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/10/2023
Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số ký hiệu 18/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/09/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 12/10/2023
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Ban hành văn bản QPPL
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Chủ tịch Hồ Tiến Thiệu
Phạm vi
  • Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.