• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 15/03/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu 81/2002/NĐ-CP Ngày ban hành 17/10/2002
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 02/11/2002
Nguồn thu thập Công báo số 57/2002; Ngày đăng công báo 15/11/2002
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ Ngày hết hiệu lực 15/03/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.