• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 16/08/2017
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu 20/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 26/02/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/04/2013
Nguồn thu thập Công báo số 139+140, năm 2013 Ngày đăng công báo 09/03/2013
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.