• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/11/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 16/08/2017
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Số ký hiệu 23/2014/TT-BKHCN Ngày ban hành 19/09/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 05/11/2014
Nguồn thu thập Công báo số 951 + 952 Ngày đăng công báo 26/10/2014
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Nguyễn Quân
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.