• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Trạng thái: Bị đính chính
  • Ngày có hiệu lực: 17/07/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 03/01/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 28/2009/TT-BNNPTNT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/06/2009 Văn bản được ban hành 28/2009/TT-BNNPTNT
17/07/2009 Văn bản có hiệu lực 28/2009/TT-BNNPTNT
10/09/2011 Được bổ sung 49/2011/TT-BNNPTNT
03/01/2014 Văn bản hết hiệu lực 28/2009/TT-BNNPTNT
03/01/2014 Bị thay thế 50/2013/TT-BNNPTNT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.